Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.597.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Porzeczkowej 17 i 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 1782/19, obręb 02 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.597.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Porzeczkowej 17 i 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 1782/19, obręb 02 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback