Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.596.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 2 i 2A w Białymstoku, na działce nr geod. 725/7, obręb 02 - Wysoki Stoczek

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.596.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 2 i 2A w Białymstoku, na działce nr geod. 725/7, obręb 02 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.