Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.595.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 25B w Białymstoku, na działce nr geod. 1918/2, obręb 02 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.595.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 25B w Białymstoku, na działce nr geod. 1918/2, obręb 02 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback