Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.594.2019 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej bn. w Białymstoku, na działce nr geod. 1918/2, obręb 02 - Wysoki Stoczek

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.594.2019 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej bn. w Białymstoku, na działce nr geod. 1918/2, obręb 02 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.