Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.613.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 5 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących przy ul. Broniewskiego 6, 6A, 6B i Wierzbowej 5 i 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/16, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.613.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 5 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących przy ul. Broniewskiego 6, 6A, 6B i Wierzbowej 5 i 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/16, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.