Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.608.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Proletariackiej 4 w Białymstoku, na działce nr geod. 141, obręb 11 - Śródmieście

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.608.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Proletariackiej 4 w Białymstoku, na działce nr geod. 141, obręb 11 - Śródmieście
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.