Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.576.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Dworskiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1890, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.576.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Dworskiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1890, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback