Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.672.2019.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/57, obręb 3 - Antoniuk oraz umarzającej postępowanie w części dot. 1 szt. drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.672.2019.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/57, obręb 3 - Antoniuk oraz umarzającej postępowanie w części dot. 1 szt. drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback