Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.560.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa i odmawiającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnących przy ul. Białostoczek 3 w Białymstoku, na działkach nr geod. 978/5 i 978/9, obręb 12 - Białostoczek Południe

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.560.2019 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa i odmawiającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnących przy ul. Białostoczek 3 w Białymstoku, na działkach nr geod. 978/5 i 978/9, obręb 12 - Białostoczek Południe
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback