Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 lipca 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.220.2017 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Ciepłej 21A w Białymstoku, na działce nr geod. 64/21, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 lipca 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.220.2017 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Ciepłej 21A w Białymstoku, na działce nr geod. 64/21, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4*2