Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.555.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Ukośnej 1-7 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.555.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Ukośnej 1-7 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.