Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.553.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew, rosnących przy ul. Narewskiej2A/Antoniukowskiej 26-36 w Białymstoku, na działce nr geod. 280/19, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.553.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew, rosnących przy ul. Narewskiej2A/Antoniukowskiej 26-36 w Białymstoku, na działce nr geod. 280/19, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback