Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.551.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 46-50 w Białymstoku, na działce nr geod. 558/4, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.551.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 46-50 w Białymstoku, na działce nr geod. 558/4, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback