Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów, budynku warsztatowo – blacharsko- lakierniczego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, doziemnych instalacji: kanalizacji deszczowej, gazowej i wewnętrznej gazowej, 13 miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. gr. 239, w obrębie ewidencyjnym 18 – Pieczurki przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów, budynku warsztatowo – blacharsko- lakierniczego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, doziemnych instalacji: kanalizacji deszczowej, gazowej i wewnętrznej gazowej, 13 miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. gr. 239, w obrębie ewidencyjnym 18 – Pieczurki przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback