Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DOŚ-I.6131.674.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania toczącego się na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza dotyczącego zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Parkowej 14 w Białymstoku, na działce nr geod. 2287, obręb 11 - Śródmieście

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DOŚ-I.6131.674.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania toczącego się na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza dotyczącego zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Parkowej 14 w Białymstoku, na działce nr geod. 2287, obręb 11 - Śródmieście
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback