Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DOŚ-I.6131.430.2019 z dnia 8 października 2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania toczącego się na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" dotyczącego zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Skorupskiej 30/1 na działce ozn. nr geod. 1406/2, obręb 17 – Bojary w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DOŚ-I.6131.430.2019 z dnia 8 października 2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania toczącego się na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" dotyczącego zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Skorupskiej 30/1 na działce ozn. nr geod. 1406/2, obręb 17 – Bojary w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback