Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskeij w decyzji, znak: BI.ZUZ.2.421.155.2019.AR udzielającej Gminie Białystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskeij w decyzji, znak: BI.ZUZ.2.421.155.2019.AR udzielającej Gminie Białystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.