Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Uniwersytetu Medycznego, decyzji Nr 94/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch zewnętrznych szybów windowych w budynku Uniwersytetu Medycznego i rozbiórce istniejącego wewnętrznego oraz robotach budowlanych związanych z przebudową wentylacji mechanicznej na części działki o nr ewid. gr. 1744/2 (obręb 11 - Śródmieście) położonej przy ul. Mickiewicza w Białymstoku.

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Uniwersytetu Medycznego, decyzji Nr 94/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch zewnętrznych szybów windowych w budynku Uniwersytetu Medycznego i rozbiórce istniejącego wewnętrznego oraz robotach budowlanych związanych z przebudową wentylacji mechanicznej na części działki o nr ewid. gr. 1744/2 (obręb 11 - Śródmieście) położonej przy ul. Mickiewicza w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback