Obwieszczenie o wydaniu dnia 17 czerwca 2020 r decyzji odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew rosnącego przy ulicy Gruntowej 1 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu dnia 17 czerwca 2020 r decyzji odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew rosnącego przy ulicy Gruntowej 1 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.