Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.794.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Słowackiego 10 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.794.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Słowackiego 10 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.