Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.490.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Parkowej 14 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.490.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Parkowej 14 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback