Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.250.2020 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.250.2020 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.