Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.243.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Waszyngtona 24 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.243.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Waszyngtona 24 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.