Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.153.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.153.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.