Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.152.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świętojańskiej 4 i 6 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.152.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świętojańskiej 4 i 6 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.