Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.151.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mickiewicza 33A i Konopnickiej 2A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.151.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mickiewicza 33A i Konopnickiej 2A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.