Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Elemencik na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Elemencik na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.