Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS przy ul. Plażowej

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS przy ul. Plażowej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback