Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul Świętego Jerzego 16 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul Świętego Jerzego 16 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback