Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback