Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Gruntowej 9 w Białymstoku oraz zobowiązującej dio posadzenia 3 szt. drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Gruntowej 9 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 3 szt. drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.