Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Wierzbowej 17 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 2 sztuk drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Wierzbowej 17 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 2 sztuk drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.