Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Generała Józefa Hallera 34 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Generała Józefa Hallera 34 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.