Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa, rosnącego przy ulicy Gruntowej 8B w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa, rosnącego przy ulicy Gruntowej 8B w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.