Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Towarowej 2 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Towarowej 2 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback