Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Pogodnej 2 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Pogodnej 2 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback