Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback