Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.11.2018 r., Nr 1106/2018, znak: DAR-V.6740.2.11.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. J. K. Branickiego w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.11.2018 r., Nr 1106/2018, znak: DAR-V.6740.2.11.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. J. K. Branickiego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback