Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback