Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną położonych u zbiegu ulic: Magazynowej, Transportowej, Składowej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną położonych u zbiegu ulic: Magazynowej, Transportowej, Składowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.