Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanach przedsięwzięcia pn: Centrum Logistyczne – budynek produkcyjno - magazynowy z częścią biurową i socjalną wraz z drogami i placami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, murami oporowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej przy ul. Proroka Eliasza

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Centrum Logistyczne – budynek produkcyjno - magazynowy z częścią biurową i socjalną wraz z drogami i placami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, murami oporowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej przy ul. Proroka Eliasza
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.