Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewarosnącego przy ul Zachodniej 30 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewarosnącego przy ul Zachodniej 30 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback