Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Ciepłej 3 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Ciepłej 3 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.