Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, parkingami przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, parkingami przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.