Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, przy ul. Sosabowskiego 28

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, przy ul. Sosabowskiego 28
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.