Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr nr DGE-IV.6620.3.2018 z dnia 15 września 2021 r. umarzającej postępowanie w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku „poprzez odtworzenie historycznych granic działki nr 1363 obręb 2, a następnie dokonania jej podziału w oparciu o dokumenty znajdujące się w MODGiK w Białymstoku”.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr nr DGE-IV.6620.3.2018 z dnia 15 września 2021 r. umarzającej postępowanie w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku „poprzez odtworzenie historycznych granic działki nr 1363 obręb 2, a następnie dokonania jej podziału w oparciu o dokumenty znajdujące się w MODGiK w Białymstoku”.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: