Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w wydzielonej części hali magazynowej – boksie magazynowym H1, przy ul. Kombatantów 2

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w wydzielonej części hali magazynowej – boksie magazynowym H1, przy ul. Kombatantów 2
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.