Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback