Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback