Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie magistrali sieci ciepłowniczej oraz budowie kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbiórką istniejącej magistralnej sieci kanałowej, przy ul. Radzymińskiej

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie magistrali sieci ciepłowniczej oraz budowie kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbiórką istniejącej magistralnej sieci kanałowej, przy ul. Radzymińskiej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.